کتاب چهل درس موفقیت از برایان تریسی که توسط علیرضا علی زاده نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن نوزده صفحه است.انسانهای موفق و معروف و ثروتمند و هر کدام گفته های جالبی واسه ی خویش داشته اند و خواندن سرگذشت هر یک از آنها می شود راهگشای خوبی واسه ی آنان که انگیزه موفقیت دارند باشند. فقط انسانهایی به داستانهای زندگی به عنوان شانسی از بین شانس ها نظر می نمایند که خودشان آنرا واسه ی خویش به وجود آورده اند.و ما با چکیده و انتخابهایی از صحبت های افراد موفق و گویی با کل اندیشه و مبانی فکری آنها آشنا شده و بهترین راه را در کمترین زمان برده ایم.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب چهل درس موفقیت از برایان تریسی تماس بگیرید

دانلود کتاب چهل درس موفقیت از برایان تریسی

 

برگرفته از سایت مای بوک