کتاب آشنایی با انیاگرام که به دست محمد زالی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن نود و شش صفحه است. یکی از تئوریهای بسیار جذاب در خصوص تیپ های شخصیتی و تئوری انیاگرام می باشد که همچنان داخل ایران در میان روانشناسان متخصص و اساتید دانشگاه و بسیار شناخته شده نمی باشد. این تئوری در اول به دست جورجیوف متفکر و عارف بزرگ روسی گفته شده است و بعدها به دست روانشناسان خصوصانارن جو داخل حیطه روانشناسی شده و تا حال حاضر تحقیق های زیادی در بعدهای مختلف روی آن انجام گرفته است و اکنون جایگاه بخصوصی در جهان پیدا کرده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آشنایی با انیاگرام تماس بگیرید

دانلود کتاب آشنایی با انیاگرام

 

برگرفته از سایت مای بوک