کتاب پنج رکن موفقیت در یک جمله طلایی که توسط علیرضا علی زاده نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن سی و پنج صفحه است. در این نوشته خیلی کوتاه خواهان این هستم که یک جمله طلایی واسه ی موفقیت بگویم که نتایج خواندن و چکیده چندین نوشته موفقیت می باشد و تضمین خواهان اینکه اگر این جمله را بنگاری و جلوی چشمت بگذاری و هر روز درموردش فکر نمایی و او را انجام دهی در زمان مدت خیلی کمی از جمله افرادی خواهی شد که از زندگیشان خوشحال می باشند و قدم به قدم به هدفها و خواسته هایشان می رسند و رضایت از زندگیت را با چشمانشان می بینند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب پنج رکن موفقیت در یک جمله طلایی تماس بگیرید

دانلود کتاب پنج رکن موفقیت در یک جمله طلایی

 

برگرفته از سایت مای بوک