کتاب 8 گام برای رسیدن به آرامش درون که توسط دوین هارکنس اسپینا نوشته و با ترجمه خدیجه روح الامینی انجام شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن سی و شش صفحه است. فرار از ماتریس برگرفته از هشت درس نیرومند واسه ی از میان بردن استرس داشتن و کنترل نمودن خشم و آرام کردن اندیشه و تفکر و زیاد شدن شهود که بعد از گرفتن نیرو و فرار از ماتریس می باشد. واسه ی رسیدن به آرامش داخلی از نگارنده برنده جایزه کتاب جنگجوی عارف ادوین هارکنس اسپینا شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب 8 گام برای رسیدن به آرامش درون تماس بگیرید

دانلود کتاب 8 گام برای رسیدن به آرامش درون

 

برگرفته از سایت مای بوک