کتاب با نفوذ به ناخودآگاه به تمام آرزوهایتان خواهید رسید که توسط رویا متذکری نوشته و با ترجمه سلما رضوان‌جو شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن نوزده صفحه است.به این سبب من سال ها به سراغ تکنیک ها و ابزارهایی بوده ام که این کوشش ذهنی رو آسان تر نمایم . و همچنان که کلید گمشده راز را پیدا کردم و می خواهم یکی از این رازها را با شما در بازگو کنم.ما آدم ها واسه ی رسیدن به هر دستاوردی به دو نوع کوشش جسمانی و ذهنی احتیاج داریم. واسه ی رسیدن به هر خواسته و اهدافی تنها به دو درصد کوشش جسمی نیازه و نود و هشت درصد بقیه کوشش ذهنی می باشد.در کتاب های بعدی که برایتان می نگارم رازهای زیادی را با شما در میان خواهم گذاشت.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب با نفوذ به ناخودآگاه به تمام آرزوهایتان خواهید رسید تماس بگیرید

دانلود کتاب با نفوذ به ناخودآگاه به تمام آرزوهایتان خواهید رسید

 

برگرفته از سایت مای بوک