کتاب کار عاشقانه و ثروت نامحدود که توسط موسی توماج نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن یازده صفحه است. بسیاری از انسانها در رشته‌ای که دوست دارند تحصیل می نمایند و اکثر آدمها شغل خود را دوست نداشته اند. هنگامی نوجوان می باشیم معیارها و احتیاجات و نیازهای مرسوم در ارتباط با موفقیت و درآمد و شغل و مقبولیت اجتماعی موجب انحراف ما از دوستداران واقعی ما شده و انتخاب‌های ما را جهت خواهد داد. اگر کار منجر به شادی و سلامتی و ثروت و رشد و خلاقیت و خودشکوفایی نشود تنها توانسته است نوعی بیگاری و بردگی باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کار عاشقانه و ثروت نامحدود تماس بگیرید

دانلود کتاب کار عاشقانه و ثروت نامحدود

 

برگرفته از سایت مای بوک