کتاب تکنیک های جذاب شدن که توسط شهرام شهناز نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن هفده صفحه است. در این فرصت بسیار کوتاه قصد داشته ایم در باب شیوه و مسیرهایی که توانسته است شخص رو جذاب و دوست داشتنی نماید حرف بزنیم. جذاب شدن شیوه و راه بخصوصی به خویش را دارد . این دید و نظر نا درست که واسه ی جذاب شدن می بایست حتما اندام و چهره بسیار خوب و ایده آل می باشد موجب خواهد شد شما هیچگاه راه و روش حقیقی جذاب شدن رو نشناخته باشید.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تکنیک های جذاب شدن تماس بگیرید

دانلود کتاب تکنیک های جذاب شدن

 

برگرفته از سایت مای بوک