کتاب چرا باید خلاقیت را یاد بگیریم که توسط محمدامین ضیاعابدینی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن سیزده صفحه است. داخل نوشته ی فوق تلاش شده می باشد تا با زبانی بسیار ساده به ضرورت داشتن و یادگیری خلاقیت و اندیشیدن خلاق بپردازیم و در آخر با معرفی نمودن یک ابزار کاربردی و ساده در این راه به شما کمک کند.تمامی ما خودمان را مبرا از نادانی دانسته ایم در صورتی که عمل ما و شیوه ی کاری که انجام داده ایم چیز دیگری را خواهد گفت ما کار انجام خواهیم داد ولی بی اندک پشتوانه ی اندیشه.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب چرا باید خلاقیت را یاد بگیریم تماس بگیرید

دانلود کتاب چرا باید خلاقیت را یاد بگیریم

 

برگرفته از سایت مای بوک