کتاب شما زیبا هستید زیبا بوده اید و زیبا خواهید بود که توسط انور سروش نیا نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن سه صفحه است. برخی انسانها هیچ وقت حس نخواهند کرد که به مقدار کافی زیبا می باشند. حتی دورانی که دیگران به آنها گفته اند که زیبا و جذاب می باشند و باورشان نخواهد شد و خود را زیبا نخواهند دید. هر وقت به آیینه نظاره می کنند خویش را جوجه اردک زشت می گویند و اسم می دهند. در این اثر درک حقیقی از زیبایی خواهیم داشت.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شما زیبا هستید زیبا بوده اید و زیبا خواهید بود تماس بگیرید

دانلود کتاب شما زیبا هستید زیبا بوده اید و زیبا خواهید بود

 

برگرفته از سایت مای بوک