کتاب 60 راه آرامش ذهنی که توسط حامد احمدپور نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن سیزده صفحه است. این نوشته به شصت شیوه راحتی اندیشه در زندگی اشاره داشته است و به خصوص بر آن به نوشیدنی های آرامش بخش همچنان اشاره داشته است.متخصصان شده است ارتباط اجتماعی به مغز کمک نموده است. بهتر فکر نموده اند و شما را تشویق کرده است که واسه ی مسائلی که قبلا حل آنها مکان داشته است. هنگامی موضوع آرامش را تحقیق نموده ام بسیار انسانها در دورانی به راحتی احتیاج داشته که خواسته باشد بخواند و من درمورد آرامش در وقت مطالعه همچنان مورد بحث صورت گرفته است و به نکته مهم هم اشاره کردم.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب 60 راه آرامش ذهنی تماس بگیرید

دانلود کتاب 60 راه آرامش ذهنی

 

برگرفته از سایت مای بوک