کتاب از خوش بینی تا خشنودی که توسط احمد ستایش نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن سی و دو صفحه است. بر خلاف تصور این انسانها بیایید این طور به خوش بینی نظارت کند که خوش بینی در جهت بازی با کلمات یا به عبارتی فریب دادن خویش نیست. ما به سبب خوش بینی یاد گرفته است در دوران مواجه شده است با یک شکست می بایست چگوچطور نه برخورد نماییم و از چه عبارات و تعابیری در مورد خودمان استفاده نکنیم.در این نوشته شما خواهید یاد گرفت که چطور افکار بدبینانه را از خویش دور نماید و میزان رضایت و خشنودی از زندگی خود را طیاد نموده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب از خوش بینی تا خشنودی تماس بگیرید

دانلود کتاب از خوش بینی تا خشنودی

 

برگرفته از سایت مای بوک