کتاب چرا تغییر نمیکنم که توسط سعید مهرابی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن بیست و یک صفحه است. درک نمودن این موضوع که سرنوشت بیرونی ما و حادثه ای که واسه ی ما می آید نتایج اندیشه ها و حس خود ماست خیلی مهم می باشد.آنچه در زندگی ما رخ داده است و می افتد شامل شانس یا برایند نیروهای طبیعت نمی باشد بلکه بازتاب آن چیزی است که در داخل خود ما در مسیر است. جهان بیرون همواره منعکس است از جهان داخل فرد. ما بهشت و جهنم خود را در داخل خودمان بر پا نموده ایم. زندگی از درون ما در حال طی شدن است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب چرا تغییر نمیکنم تماس بگیرید

دانلود کتاب چرا تغییر نمیکنم

 

برگرفته از سایت مای بوک