کتاب قوانین جهانی ثروت شادی و موفقیت که توسط انور سروش نیا نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن پنج صفحه است. آیا متوجه شده اید که خیلی از اصول و قانونهای حاکم بر دنیا وجود دارند که با استفاده کردن از آن می شود تغییرات بسیاری در زندگی خویش و فرزندان بوجود آورد. آنها در تمام زمان وجود داشته و تمام وقت هستند و هیچوقت این قانونها تغییر نخواهند کرد و شما چه به آن آنها باور داشته باشید یا نه بر زندگی شما تاثیر دارد. در حقیقت اگر بر خلاف این قانون حرکت نمایید و دچار زیان و ضرر خواهید بود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قوانین جهانی ثروت شادی و موفقیت تماس بگیرید

دانلود کتاب قوانین جهانی ثروت شادی و موفقیت

 

برگرفته از سایت مای بوک