کتاب راز موفقیت زن خانه به دوشی که میلیاردر شد که توسط موسی توماج نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن شانزده صفحه است.هتگامی که به گوشتان می رسد کسی به پیروزی و دستاورد بزرگ یا ثروت زیادی دست پیدا کرده است چه عکس‌العملی نشان خواهید داد.اکثر مردم در اینگونه موقعیت هایی اینطور جملاتی به‌کار می‌برند چه خوش شانس است.خوش به حالش. مردم دارای شانس هستند. و جملاتی از این قبیل. آن‌ها به صورتی حرف میزنند که گویی عواملی غیر از خویش فرد در موفقیت او دخیل می باشند و مهم‌ترین سبب را شانس دانسته اند. من منکر تأثیر عامل های بیرونی و حتی منکر شانس نیستند ولی برای آنکه به قانون علیت باور دارم می‌دانم.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب راز موفقیت زن خانه به دوشی که میلیاردر شد تماس بگیرید

دانلود کتاب راز موفقیت زن خانه به دوشی که میلیاردر شد

 

برگرفته از سایت مای بوک