کتاب بیست راه آسان برای بیست برابر کردن ضریب هوشی که توسط پریسا قادری نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن بیست صفحه است.اگر یک زمانی دانشگاهی را طی می نمایید یا آنکه تنها خواستار اینند در جمع دوستانتان باهوش تر به دید و نگاه برسید مسیرهای بسیاری وجود داشته ولی این بیست نکته ثبت نموده شده و حساب پس داده بهترین گزینه هایی می باشند که در مقابل روی شما قرار داشته است. خواهید توانست با به کار گرفتن این شیوه ها هوش و قریحه خود افرایش دهید و همانند الماس در جمع بدرخشید.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بیست راه آسان برای بیست برابر کردن ضریب هوشی تماس بگیرید

دانلود کتاب بیست راه آسان برای بیست برابر کردن ضریب هوشی

 

برگرفته از سایت مای بوک