کتاب دو درس پولسازی از ثروتمندان که تعداد آن بیست و دو صفحه است.که توسط فردین محمدی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . الگوبرداری دو درس بسیار اساسی و با ارزش از پولداران واسه ی به وجود آوردن پول و تولید پول ثروتمندان کم‌تر از پنج درصد اجتماع را به وجود می آورد و زیادتر از نود و پنج درصد مردم دنیا از نظر مالی جزء افراد متوسط یا فقیر می باشند. بزرگ‌ترین ثروتمندان دنیا پولداران خودساخته می باشند. به این معنی که انسانهایی که به طور کامل از صفر آغاز نموده اند و توانسته‌اند به ثروت‌های افسانه‌ای رسند. ثروتمند شدن فردها اصلاً اتفاقی نمی باشد و موجبات بسیاری دارد. تا دورانی که مهارت‌های ثروتمند شدن را نداشته باشید

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دو درس پولسازی از ثروتمندان تماس بگیرید

دانلود کتاب دو درس پولسازی از ثروتمندان

 

برگرفته از سایت مای بوک