کتاب چرا برخی از مردم ثروتمند نیستند که توسط انور سروش نیا نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن سه صفحه است. در دنیای وجود داشته همواره فراوانی وجود داشته می باشد. شاهد قطعی به مقدار کافی در اطراف ما وجود داشته است. به اطراف خود نظر داشته باشید و خواهید دید که سخاوتمندی و بسیاری موج خواهد زد. بعد چرا بعضی از مردم ثروتمند نیستند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب چرا برخی از مردم ثروتمند نیستند تماس بگیرید

دانلود کتاب چرا برخی از مردم ثروتمند نیستند

 

برگرفته از سایت مای بوک