کتاب نقش آزادی در تربیت کودکان که توسط سید محمد حسینی بهشتی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن صد و هشتاد و چهار صفحه است.کتابى که در مقابل شما قرار دارد برگرفته از یازده گفتار و نوشتار از آیت الله شهید دکتر بهشتى درمورد مسایل مختلف تربیتى می باشد. سابقه داخل شدن به این قلمرو به نخستین سالهاى تحصیل دکتر بهشتى در قم باز گشته است. آنها که هم به موجب دقت و توجه که به ارزش تربیت نسل جدید نمایان شده است و هم به سبب اکراه در استفاده نمودن از شهریه طلاب با تکیه بر اندیشه خود در خصوص انگلیسى تصمیم به درس خواندن در دبیرستان هاى قم به عنوان دبیر زبان انگلیسى گرفت.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نقش آزادی در تربیت کودکان تماس بگیرید

دانلود کتاب نقش آزادی در تربیت کودکان

 

برگرفته از سایت مای بوک