کتاب موفقیت با شناخت فرکانس های ذهنی که توسط علی جاودانی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن هشت صفحه است.کتاب آشنایی با اندیشه های ناخودآگاه و ذهن خودآگاه و فرکانس های تفکر با استفاده کردن از این نوشته کوچک اسرار جدیدی رو با زبان ساده یاد خواهید نمایید و دروازه های بزرگی واسه ی رسیدن به موفقیت برایتان گشوده خواهد شد. در این نوشته کوچک شما با اندیشه و فکر ناخودآگاه و ذهن خودآگاه و فرکانس های آلفا و بتا و تتا و دلتا آشنا خواهید شد. هم اکنون یاد خواهید نمایید که موجب سردرگمی ها و بیماری های بسیار زیاد کنونی آدم ها چیست و چطور می شود با شناخت امواج فکری و استفاده درست از آنها و ساز زندگی رو کوک کرد و به موفقیت خواهد رسید.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب موفقیت با شناخت فرکانس های ذهنی تماس بگیرید

دانلود کتاب موفقیت با شناخت فرکانس های ذهنی

 

برگرفته از سایت مای بوک