کتاب 150 عبارت کلیدی و معجزه کننده برای کسب موفقیت و ثروت که توسط محمدحسن برهان نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن هجده صفحه است.دوست عزیز من نگارنده نمی باشم تنها تجربیات و مطالعات خویش را در سرنوشت شخصی به طور خاطرات به روی کاغذ آوردم و بعد از خواندن خاطراتم با خود ذکر نمودم که اگر توانسته باشم آنها را واسه ی دیگران بازگو نمایم چه خوب میشود. بدین ترتیب شد که دست به قلم شدم.و با زبان عادی و معمولی آغاز به نوشتن نمودم و حرف دلم را روی کاغذ ذکر کردم.از آن رو که بیشتر وقتها با اینترنت و کامپیوترسر و کار داشتم و به سایتهای گوناگون سری زده و رفتم به سراغ سایت هایی که از قبل مطالب آنها را می خواندم.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب 150 عبارت کلیدی و معجزه کننده برای کسب موفقیت و ثروت تماس بگیرید

دانلود کتاب 150 عبارت کلیدی و معجزه کننده برای کسب موفقیت و ثروت

 

برگرفته از سایت مای بوک