کتاب چگونه با ارسال ارتعاش ذهنی به موفقیت مادی و معنوی برسیم که توسط سجاد شاهرخی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن سیزده صفحه است.چطور با ارسال نمودن ارتعاش اندیشه به موفقیت مادی معنوی خویش برسیم. کل عالم وجود در ارتعاش بوده است.ارتعاش را می شود در مولکولهای یک میز و داخل هوا پیدا نمود.واکنش بین دو نفر نمودار ارتعاش می باشد. هنگامی که انسانی را دعا می نمایید از نیرویی که در دنیا معنوی پنهان شده است کمک گیرند. دعا شرایط و اساس و پایه ای دارد که بعد از تسلط کامل و تشکیل نیرو فرکانس قوی می شود درخواست های بزرگ تر و گیراتری از قدرت برتر نمود که در محصول دوپینگ معنوی شارژ روحی دقت بخصوصی به آن شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب چگونه با ارسال ارتعاش ذهنی به موفقیت مادی و معنوی برسیم تماس بگیرید

دانلود کتاب چگونه با ارسال ارتعاش ذهنی به موفقیت مادی و معنوی برسیم

 

برگرفته از سایت مای بوک