کتاب فرمول چهار مرحله ای برای دستیابی به رویاها که توسط انور سروش نیا نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن چهار صفحه است.سرگذشت شاهکار شما می باشد تمام ما محصول اندیشه خود می باشیم. این اندیشه و انرژی ماست که به صورت دائم دنیای اطراف ما را ایجاد نموده است. یاد بگیرید چطور آگاهانه و به صورت دقییق و با استفاده کردن از تفکرات و حس که در هر لحظه داشته دنیای خود را ساختید. درباره ی انواع زندگی که هم چنان دارید چه حسی داشته اید.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فرمول چهار مرحله ای برای دستیابی به رویاها تماس بگیرید

دانلود کتاب فرمول چهار مرحله ای برای دستیابی به رویاها

 

برگرفته از سایت مای بوک