کتاب درس هایی الهام بخش برای تغییر زندگی که توسط انور سروش نیا نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن سه صفحه است. داخل کتاب فوق درمورد مسایل تغییرات زندگی و همچنان اگر آماده تغییر دادن در زندگی ات می باشی این اثر با محتوای نکات الهام بخش واسه ی تو می باشد .ما آنچه هستیم که فکر می کنیم.هر چه در اطراف ماست به دست اندیشه ی ما بوجود آمده است. ما با افکار خود دنیا خود را ساخته ایم. اینکه تو فکر می نمایی که می شود و فکر می کنی که نمی توانی، در هر دو حالت حق با توست.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب درس هایی الهام بخش برای تغییر زندگی تماس بگیرید

دانلود کتاب درس هایی الهام بخش برای تغییر زندگی

 

برگرفته از سایت مای بوک