کتاب تو چه گفتی که توسط انور سروش نیا نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن سه صفحه است.کلمات نقوش بسیار مهمی داخل زندگی و خوشبختی ما بازی می نمایند. کلمه هایی که انرژی ما را چه مثبت باشد و چه منفی و هدایت و صورت می دهند. ما تنها نسبت به کلماتی که دیگران به کار می برند حساس و تاثیرپذیر نیستیم، بلکه کلماتی که خود بکار می بریم حتی تاثیر بسیاری همچنان بر ما گذشته است. اصول و اساس کلمات ما چه آنهایی که با صدای بسیار بلند بر زبان جاری می کنند یا در داخل تفکر خود به صورت اندیشه های جاری خواهد شد و دنیای ما را خواهد ساخت. اگر این گونه می باشد پس برای چه هنوز خیلی از مردم به شکلی منفی با خود صحبت می کنند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تو چه گفتی تماس بگیرید

دانلود کتاب تو چه گفتی

 

برگرفته از سایت مای بوک