کتاب درس‌های نبوغ از آلبرت اینشتین که توسط موسی توماج نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن بیست و چهار صفحه است. آلبرت اینشتین به‌ سبب دانشمندی نبوغ و اندیشمند و خلاق خیلی مشهور است. ولی به‌ موجب کسی که در باره ی بعد گوناگون زندگی آدمی متفکر و کمتر شناخته شده می باشد. در کتاب‌های داخل معمولاً وجه علمی او مورد دقت صورت گرفته است. ما واسه ی جبران این کم بودن و در سایت زندگی رویایی به تحقیق بعد های دیگر اندیشه های و زندگی اینشتین پرداختیم. کوشش ما این بوده که به آموزه‌های اینشتین در برخی خصوصیات و وجه انسانی تأملات او پرداخته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب درس‌های نبوغ از آلبرت اینشتین تماس بگیرید

دانلود کتاب درس‌های نبوغ از آلبرت اینشتین

 

برگرفته از سایت مای بوک