کتاب نبوغ خود را بشناس که توسط موسی توماج نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن بیست و پنج صفحه است. با کشف کردن و شکوفایی نابغه ذاتی‌تان می شود با شادی و لذت و به درستی و راحتی به بزرگترین رویاهایتان دست پیدا کنند و زندگی خود را از هر دید و نظر زیباتر و غنی‌تر کنید. بزرگترین گنج در داخل شما پنهان شود و آن نبوغ ذاتی است. بی شکوفایی قابلیتهای داخلی هیچوقت رضایت و شادمانی واقعی را تجربه نخواهیم کرد. این موهبتی بی‌همتا می باشد که تنها به شما اعطا شده است. با کشف و شکوفایی این موهبت یگانه خود و دنیا را از مواهب آن برخوردار سازید.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نبوغ خود را بشناس تماس بگیرید

دانلود کتاب نبوغ خود را بشناس

 

برگرفته از سایت مای بوک