دانلود کتاب راهنمای رسمی تکنیک رهایی ذهن که توسط داوسون چرچ نوشته و مترجم آن فرهاد فروغمند می باشد و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن سی و شش صفحه است.ای اف تی راه کاملاً جدیدی برای خلاصی از خاطرات احساسی پدید آورده است. ای اف تی در خیلی از کشورها در تمامی جهان به کار می رود. ای اف تی را در بیمارستان ها و مراکز روان درمانی و میادین ورزشی و مشاوره های کسب و کار انجام دادن و خانواده ها و خیلی از مراکز دیگر مورد استفاده انجام گرفته است. در ذهن خویش پرسیده اید که ای اف تی چه می باشد و چرا تا بدین اندازه دوست دار دارد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب راهنمای رسمی تکنیک رهایی ذهن تماس بگیرید

دانلود کتاب راهنمای رسمی تکنیک رهایی ذهن

 

برگرفته از سایت مای بوک