کتاب 42 روش برای افزایش موفقیت که توسط فاطمه حمیدی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن هفده صفحه است. تمامی آدم های پیروز داخل زندگی برنامه و اهداف مهم دارند و از همه خواستار ساختن خویش واسه ی رسیدن به هدفهایشان کمک خواهند گرفت. آن ها نسبت به بقیه کوشش بسیاری دارند و کارهای زیادی را نسبت به سایرین انجام خواهند داد.آن ها مسولیت کارهایشان را برعهده داشته اند و به وظایفشان عمل می نمایند.آن ها واسه ی وقت خویش ارزش قائل هستند و اجازه نخواهند داد جهان مجازی بر برنامه و موفقیت آن ها تاثیرات منفی گذاشته باشد.انسانهای موفق لزوما با هدف می باشند و هیچ و قت دست از کوشش بر نخواهند داشت.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب 42 روش برای افزایش موفقیت تماس بگیرید

دانلود کتاب 42 روش برای افزایش موفقیت

 

برگرفته از سایت مای بوک