کتاب مهم‌ترین عامل موفقیت که توسط فردین محمدی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن بیست و پنج صفحه است.اهداف مهم‌ترین رازی می باشد که نود و هفت درصد مردم دنیا از آن بی خبر می باشند و به این سبب ناموفق و بی‌پول هستند. رازی که با دانستن و استفاده کردن از آن شما هم می شود به جمع انسانهای موفق و پولدار پیوسته است. چطور جزء سه درصد انسانهای برتر موفق و پولدار دنیا باشیم و تندتر از آنچه تصور نموده ایم به خواسته‌هایمان خواهیم رسید.رسیدن به موفقیت و پولدار بی آنکه هدف هستند غیرممکن می باشد. افراد هدفمند و هدف‌دار داخل دنیا همان اقلیت قشر فوق موفق و خیلی ثروتمند می باشند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مهم‌ترین عامل موفقیت تماس بگیرید

دانلود کتاب مهم‌ترین عامل موفقیت

 

برگرفته از سایت مای بوک