کتاب قدرت بیان که توسط برایان تریسی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن دویست و شصت و دو صفحه است. این نوشته فراتر از اصل حرف زدن است و قدرت اسرار را واسه ی شما فاش خواهد کرد تا به کمک آنها دیگران را با سخنرانی‏هایتان متاثر صورت بدهید و نه فقط با دیگران رابطه تاثیرگذار برقرار نماید. بلکه با مهارتها اندیشه ی آنها را در ارتبازط با مسائلی که واسه ی موفقیت‏تان ضروری می باشد تغییر بدهید.برایان تریسی یکی از موفق‏ترین سخنرانان و مشاوران در دنیا در خصوص پیشرفت فردی و شغلی است. او هم اکنون نویسنده‏ ای است که نوشته هایش پرفروش هستند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قدرت بیان تماس بگیرید

دانلود کتاب قدرت بیان

 

برگرفته از سایت مای بوک