کتاب موفقیت چگونه می توانیم به هدف خود برسیم که توسط Heidi Grant Halvorson نوشته شده است . که تعداد آن صد و شصت و نه صفحه است. این نوشته اثری می باشد واسه ی رسیدن به هدفها و خودسازی خویش است.این کتاب به زبان انگلیسی می باشد. Succeed How We Can Reach Our Goals Read Heidi Grant Halvorson's blogs and other content on the Penguin Community. Just in time for New Year's resolutions, learn how to reach your goals-finally-by overcoming the many hurdles that have defeated you before. Most of us have no idea why we fail to reach our goals. Now Dr. Heidi Grant Halvorson, a rising star in the field of social psychology shows us how to overcome the hurdles that have defeated us before.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب موفقیت چگونه می توانیم به هدف خود برسیم تماس بگیرید

دانلود کتاب موفقیت چگونه می توانیم به هدف خود برسیم

 

برگرفته از سایت مای بوک