کتاب تفکر سریع و آهسته که توسط Daniel Kahneman نوشته شده و با زبان انگلیسی می باشد . که تعداد آن پانصد و سی و سه صفحه است. دریافت کننده ی جایزه نوبل در علم اقتصاد که مدل منطقی قضاوت و تصمیم‌گیری کردن را به چالش در آورده است. یکی از مهم‌ترین اندیشمندان زمانه ی ما است. متفکران او متاثر عمیق و پهناور داخل خیلی از زمینه‌های اقتصاد و طب و سیاست داشته‌ می باشد. او داخل این نوشته دو سیستمی را شرح داده که شیوه ی فکر کردن ما را تحریک می نماید . سیستم اول تند و شهودی و عاطفی است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تفکر سریع و آهسته تماس بگیرید

دانلود کتاب تفکر سریع و آهسته

 

برگرفته از سایت مای بوک