کتاب شستشوی مغزی مثبت با عبارات تاکیدی که توسط سجاد شاهرخی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن پنجاه و چهار صفحه است.نوشته ی وجود داشته فوق برگرفته از بیش از صد هزار عبارت تاکیدی می باشد. مطالعه کننده های عزیز خواهد توانست که از این عبارات داخل زندگی خود به موجب جنسیت شغل و اهداف زندگی خود این جملات را تکرار و استفاده نمایند. بهترین شیوه بلند تکرار کردن ان ها واسه ی خود و ضبط صوتی و گوش دادن آن ها در مسیر شبانه روز و بازنویسی همین جملات بر روی کاغذ به زمان بیست و یک روز است که زیادترین نتیجه حاصل شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شستشوی مغزی مثبت با عبارات تاکیدی تماس بگیرید

دانلود کتاب شستشوی مغزی مثبت با عبارات تاکیدی

 

برگرفته از سایت مای بوک