کتاب 365 پیام انگیزشی که توسط رضا فریدون نژاد نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن سیزده صفحه است. این کتاب برگرفته از 365 پیام انگیزشی و عبارت تاکیدی و مثبت است که به همراه تقویم سال هزار و سیصد و نود و چهار به شما عزیزان تقدیم خواهد شد. هر ماه سال در یک صفحه می باشد و هر روز جاوی یک پیام است. این تقویم مناسب منتشر شده بوده و می شود از آن پرینت گرفته و استفاده کرد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب 365 پیام انگیزشی تماس بگیرید

دانلود کتاب 365 پیام انگیزشی

 

برگرفته از سایت مای بوک