کتاب عشق مجاز که توسط حسین غفاری نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن نود و سه صفحه است.مبحث روی مسأله عشق و آن هم به این صورت که ما گفته اایم واجب و ضروری می باشد که همچنان می بایست به دست اساتید فن روی آن به صورت جدّی کار شود و این حرف کوتاه به دست این مقاله فقط ایجاد انگیزشی واسه ی کارهای پژوهشی و مقوله های ارشادی بعدی است. نوشته ی عشق مجاز ضمن تعریفی از عشق و تمیز آن از مساله های رابطه عشق با عرفان و مسایل روانشناسی و از نظر و دید قرآن و احادیث و روایات بیان شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عشق مجاز تماس بگیرید

دانلود کتاب عشق مجاز

 

برگرفته از سایت مای بوک