کتاب زبان بدن که توسط کاوش حسین تبار نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن سی صفحه است. پیام ها و علایم را مطالعه نمایید و صحیح تصمیم بگیرید. اگر خاهان این هستید که بسیار درباره ی زبان بدن آدم ها یاد بگیری و هر زمان خواستی چیزی به کسی فروخته باشی رأیش را به دست آوری یا او را متقاعد نمایی که تو بهترین گزینه واسه ی کار یا همسر آینده اش می باشی. این نوشته را مطالعه کن.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب زبان بدن تماس بگیرید

دانلود کتاب زبان بدن

 

برگرفته از سایت مای بوک