کتاب عمر گران که توسط سید میثم آقا سید حسینی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن سی و دو صفحه است. این نوشته با یک تعبیر خیلی عالی و گویا با مخاطب رابطه ی تنگا تنگ به وجود آورده است و از گذر لحظات خبر داده است و حال اینکه منطقی و به طور کامل حرفه ای شیوه ی بهره برداری مفید از وقت را معرفی نموده است و همچنان با یک برنامه ریزی دقیق و شایسته زندگی شمار به موضوعات منطقی و جالب تقسیم شده است تا از تک تک وقت های عمر خود به شیوه ی شایسته گذر نمایید.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عمر گران تماس بگیرید

دانلود کتاب عمر گران

 

برگرفته از سایت مای بوک