کتاب زنان شیفته که توسط رابین نوروود نوشته و با ترجمه مهدی قراچه داغی انجام شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن شانزده صفحه است. عشقی که با تألم هم راه باشد عشقی ناسالم می باشد. هنگامی قسمت بزرگ حرف ما با دوستان نزدیکمان درمورد کسی است که او را دوست داشته باشیم. هنگامی به او و به مسائلش و اندیشه هایش و احساساتش بهای زیادتر از مقدار داده ایم. هنگامی تقریباً تمام جملات مان را با اسم او آغاز می کنیم و عشق بی تناسب داریم و شیفته می باشیم.هنگامی از دمدمی مزاجیها و از بدخلقیها و از بی تفاوتی ها و از حقارت کردنهایش بی تفاوت گذشته ایم عشق بی تناسب داریم.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب زنان شیفته تماس بگیرید

دانلود کتاب زنان شیفته

 

برگرفته از سایت مای بوک