خلاصه کتاب سنگفرش هر خیابان از طلاست که توسط کیم وو چونگ نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن بیست و سه صفحه است. پس از جنگ نابودی کره چونگ از هیچ شرو نمود و یکی از بزرگترین شرکت های دنیا را ساخته است.او بنیان گذار و رئیس دوو است .این مرد پنجاه و پنج ساله با نگرشهای حرفه ای و بی قرارش به طور تقریبی به تمام نقطه های کهان دسترسی بی اندازه و حصری داشته او زیادتر از نصفی از سال را به تمام جهان سرکشی می نماید تا فرصت های ممکن را کشف نماید.او یک ریسک کننده جسور در دنیای سوم حساب شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سنگفرش هر خیابان از طلاست تماس بگیرید

دانلود خلاصه کتاب سنگفرش هر خیابان از طلاست

 

برگرفته از سایت مای بوک