کتاب کارخانه پولسازی که توسط علی جاوید نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن پنجاه و هفت صفحه است. تمارین و مثالهای کتاب حقیقی و در محیط بومی و فرهنگ کشورمان می باشد.نوشته ی کارخانه پول سازی اثر علی جاوید به دست انتشارات رامان سخن چاپ شده و روانه بازاری شده است. این اثر در خصوص موفقیت فردی و سازمانی و تشکیل سود آوری و امور مالی شخصی و کسب نموده پول نوشته شده است. مخاطبین این کتاب مدیران و کارآفرینان و صاحبان کسب و کار و همه ی آنهایی که افرادی که به سراغ کسب موفقیت و بهبود وضع مالی شخصی و یا کسب نمودن و کارشان می باشند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کارخانه پولسازی تماس بگیرید

دانلود کتاب کارخانه پولسازی

 

برگرفته از سایت مای بوک