کتاب رمان و کارکردهای روانشناختی و درمانی آن که توسط علی عابدی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن سی و سه صفحه است.هر چند که به صورتی ای گسترده و پخش شده در ادبیات تحلیلی و مطالب های در حوزه تحلیل‌های اجتماع شناختی و روانشناختی ادبیات داستانی و به صورت کلی هنر موجود می باشد و ولی آنگونه تحلیلات غالباً تمرکز داشته بر فرایند آفرینش اثر هنری و منحصرا با دقت بر شخصیت و تحلیل روانشناختی و تاریخچه ای و کلاً فردیت خود هنرمند و نویسنده و خالق نوشته و یا موقعیت‌ها و شخصیت‌های داخل رمان یا داستان بوده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رمان و کارکردهای روانشناختی و درمانی آن تماس بگیرید

دانلود کتاب رمان و کارکردهای روانشناختی و درمانی آن

 

برگرفته از سایت مای بوک