کتاب تخت گاز ده هزار ساله که توسط گرگوری کوچران نوشته و با ترجمه آرش حسینیان انجام شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن پنجاه و شش صفحه است.در قسمت بزرگ قرن گذشته اعتقاد مرسوم در علوم جامعه و اجتماع این بوده است که کامل زیستی بشریت زمانها قبل متوقف شده است. در به روز ترین نسخه از این اعتقادات و تکامل زیستی آدم امروزی از حدودا پنجاه هزار سال قبل که از آفریقا به دیگر نقطه های گوناگون دنیا پراکنده شد متوقف شده است. مفهوم این باور این می باشد که ساز و کار اندیشه همه ی انسان های امروزی یکی است و نوعی یگانگی روانی بشری دارد .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تخت گاز ده هزار ساله تماس بگیرید

دانلود کتاب تخت گاز ده هزار ساله

 

برگرفته از سایت مای بوک