کتاب آموزش و زندگی بهتر که توسط برتراند راسل نوشته و به دست ناهید فخرایی ترجمه شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن صد و شصت و نه صفحه است.نویسنده بزرگ برتراند راسل نزد تمام افرادی که با فلسفه تربیت و تعلیم سر و کار داشته اند معروف است. او تمام چیز را داخل این نوشته به‌ واضح بودن و روشنی نظر و دید و مورد صحبت صورت داده شده است. صفتهای احتیاج داشته آدمی کامل را تشریح نموده و این نوشته خواهد شد مثل چراغی راهنمای والدین قرار گرفته است.در جهان امروز زیادتر از همه ی دقت تربیت کودکان است و مسئله تعلیم و تربیت درست موضوع روز می باشد .تمام ما کم و بیش دانسته ایم که بچه‌ها در اول تولد مثل ماده خامی می باشند و این ما هستیم که می بایست به آن‌ها شکل و ترکیب درست و مفید بدهیم.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آموزش و زندگی بهتر تماس بگیرید

دانلود کتاب آموزش و زندگی بهتر

 

برگرفته از سایت مای بوک