کتاب آیا میخواهید به افکار دیگران پی ببرید که توسط انور سروش نیا نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن چهار صفحه است. از روی حرکت های بدن هر انسانی به اندیشه های او می شود پی ببرید . به طور مثال دستهای به هم مشت شده به زیره چانه نمایان کننده ی شخص نظریاتش را پنهان می نماید و به شما اجازه خواهد داد به حرف زدن خود ادامه نمایید و فقط وقتی که حرفهایتان به آخر رسید یافت به شما و نظریات شما حمله خواهد نمود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آیا میخواهید به افکار دیگران پی ببرید تماس بگیرید

دانلود کتاب آیا میخواهید به افکار دیگران پی ببرید

 

برگرفته از سایت مای بوک