کتاب ۳۰ روش ساده برای تغییر کیفیت زندگی که توسط رسول امید نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن سی و سه صفحه است. وقت گران بهاترین ثروت آدم است که به تندی هزینه خواهد شد. هر ثانیه ای که در انجام کار منفی و بی ثمر خواهد گذشت در حقیقت تلف کردن عمر گران قدر و برگشت ناپذیر ما انسانهاست. بعد از این هر وقت حس کردید که در شرایط و موقعیت یا مجلسی می باشید که دارید زمانتان را از دست می دهید.شرایط را عوض نمایید و به کارهای بسیار مهمی که روبروی شما وجود دارد و لیست کرده اید بپردازید. در این کتاب سی شیوه ساده و در عین حال کارآمد واسه ی ارتقاء کیفیت زندگی بیان شده می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ۳۰ روش ساده برای تغییر کیفیت زندگی تماس بگیرید

دانلود کتاب ۳۰ روش ساده برای تغییر کیفیت زندگی

 

برگرفته از سایت مای بوک