کتاب زندگی هنوز هم زیباست که توسط فاطمه عبدالحمیدی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن پانزده صفحه است. تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارم تو را به خاطر عطر نان گرم برای برفی که اب می شود دوست می دارم تو را برای دوست داشتن دوست می دارم تو را به جای همه کسانی که دوست نداشته ام دوست می دارم تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارم تو را به خاطر خاطره ها دوست می دارم برای پشت کردن به ارزوهای محال به خاطر نابودی توهم و خیال دوست می دارم تو را برای دوست داشتن دوست می دارم.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب زندگی هنوز هم زیباست تماس بگیرید

دانلود کتاب زندگی هنوز هم زیباست

 

برگرفته از سایت مای بوک