نقد کتاب ذهن ناآرام که توسط هادی بیگدلی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن صد و هفتاد و شش صفحه است.کتاب ذهن ناآرام حکایت رفع احتیاجات می باشد یا بهتر بگویم که علاج درد می باشد . نوشیدنی است واسه ی رفع کردن تشنگی و نور و چراغی است واسه ی پیدا نمودن مسیر. هنگامی داری با کف دست تو ستم به دنباله راه می نمایی. من به جناب آقای بیگدلی به دید پیام رسانی از منبع عشق نگاه می کنم و به این سبب برایم عزیز است و فکر می نمایم کتاب ایشان همانند پاشیدن چندین رنگ روی تابلوی نقاشی است که از شامل این کار تصویری زیبا کشیده شده می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ذهن ناآرام تماس بگیرید

دانلود نقد کتاب ذهن ناآرام

 

برگرفته از سایت مای بوک