کتاب روانشناسی گنج پنهان که توسط حسین مجدفر نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن پنجاه صفحه است. در تمامی فرهنگهای ملل درمورد ارزش های وقت و زمان داستانها حرف زده شده است.از جمله افغانها گفته اند که شما ساعت را در اختیار خویش دارید و ما وقت را و همچنان چینی‌ها گفته اند که صبر کوه را هم جابه‌جا خواهد کرد.بنا به این سبب واسه ی رسیدن به بهترین حالت استفاده کردن از زمان و هم اکنون که می بایست هر دم را غنیمت شمارد باید از شتابزدگی هم خودداری کرد.کتابی که در مقابل رو دارید تلاش می کند به خواننده بیاموزد که چطور از وقت خود به بهترین شیوه و به صورتی بهره‌ور کام جوید.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب روانشناسی گنج پنهان تماس بگیرید

دانلود کتاب روانشناسی گنج پنهان

 

برگرفته از سایت مای بوک