کتاب محبت درمانی که توسط فاطمه شعیبی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن پنجاه و پنج صفحه است. محبت درمانی از جمله از رفتاری می باشد که در تعاملات و برخوردهای خود با مابقی انسانها داریم و برگرفته و شامل احترام و ارزش گذاری و احساس مهربانی و عاطفه نسبت به هم نوع خویشمان می باشد. نتایج محبت کردن به دیگران برقراری رابطه های صمیمانه تر و کمک به رشد و تعالی انسانها می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب محبت درمانی تماس بگیرید

دانلود کتاب محبت درمانی

 

برگرفته از سایت مای بوک