کتاب روانشناسی خرافات که توسط فاطمه شعیبی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن بیست و سه صفحه است. خواندن روانشناختی خرافات نمایان می کند که معمولا در حقیقت حساس و لحظه هایی که عدم اعتماد و اطمینان به آینده وجود داشته خرافات زاده شده است و رویارویی با مسائلی همانند متولد شدن و مرگ و بیماری و قحطی و فقر و حادثه های طبیعی شایدهایی از این گونه که تمام واسه ی انسانیت منبع اضطراب می باشد و احساس شکست و ترس و خشم به سراغ داشته اند و همانند هیچ کدام از این ها را آدمیزاد نمی توانسته از شیوه علم و منطق توجیه نماید به خرافات و عقیده رو آورده می باشد تا از اضطراب و تشویش داخلی رها شده تسکین خاطر پیدا کنند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب روانشناسی خرافات تماس بگیرید

دانلود کتاب روانشناسی خرافات

 

برگرفته از سایت مای بوک